Farmhouse Christmas story cross stitch grandma's quilt and trees

A Farmhouse Christmas Story, deel 4

Farmhouse Christmas crossstitch: Grandma's Quilt

Farmhouse Christmas: Grandma’s Quilt

Na het opzetten en optuigen van Penny’s boom drinken we warme chocomelk, halen een aantal keer Jingles uit de boom en hebben we fijne, simpele gesprekken. Het is een fijne avond, knus en gezellig, zonder zorgen of moeilijke vragen.
Ik gaap en nestel we wat dieper in de quilt van oma waarin ik me heb opgeborgen. Jingles graaft en trappelt net zolang tot hij een holletje in mijn quilt voor zichzelf heeft gemaakt en geeft zich dan luid spinnend over aan zijn slaap. Het zachte, vibrerende spinnen maakt dat ik zelf bijna in slaap sukkel.

When we’re finished decorating Penny’s tree we drink hot coca, remove Jingles a couple of times out of the tree and have nice, easy conversations. It is a cozy evening without any difficult questions.
I jawn and cuddle in deeper in Grandma’s quilt. Jingles digs and digs until he finds his perfect spot in my quilt and falls asleep instantly, purring loudly. The soft vibrating of his purring almost rocks me to sleep.

Een berichtje op het juiste moment

Opa en oma zijn al in slaap gesukkeld. Ze snurken allebei zachtjes; het doet me grinniken. Een deuntje van mijn telefoon doet me opschrikken. Ik was het ding helemaal vergeten! Het is een berichtje, van mam.
‘Doe opa en oma de groeten van ons en een paar knuffels erbij,’ schrijft ze, ‘ik was zoveel liever met jou nu in de Farmhouse geweest! Het is daar altijd zo gezellig, met lekker eten…alles wat het hier niet is!’
Een foto volgt op haar berichtje: een steriele en spaarzaam versierde kantoorruimte, gevuld met verveelde mensen in glitterkleding en stropdassen, champagne nippend terwijl ze om zich heen kijken. Er straalt kilte en ongezelligheid uit de foto.

A message at the right time

Grandpa and grandma have dozed off to sleep. They snore softly; it makes me grin. A tune from my phone startles me. I had completely forgotten all about that thing! It is a message from mum.
‘Give grandpa and grandma hugs and kisses,’ she writes, ‘I would rather have been there with you, at the farmhouse! It’s the coziest place ever, with yummie food…all good things that we are not having here!’
She sends me a picture: a cold and sparsely decorated office room, filled with bored people in glittering clothes and cheerful ties, nipping at champagne while looking around. It looks boring and unhappy.

De Jingles-kerstboom


Ik kijk automatisch op naar onze kleine, echte kerstboom die versierd is met kleurige lampjes en een allegaartje aan, grotendeels, zelfgemaakte versiersels. Jingles staat fier op de top van kerstboom…alweer!
Snel maak ik een foto van onze Jingles-kerstboom en stuur die naar mam. Ze stuurt me direct een serie emoji’s die gieren van het lachen. Ik grinnik met haar mee. Met een luide miauw en een lawine van kerstversieringen komt Jingles ongewenst naar beneden vanaf de top.
Opa en oma schrikken er wakker van.
‘Gaan jullie maar vast op bed,’ zeg ik terwijl ik me eens uitrek, ‘ik zal eerst de rommel van Jingles opruimen.’
‘Maak het niet te laat, lieverd. We moeten nog veel doen voor Kerst! Ik verwacht heel veel mensen.’ Oma neemt opa mee. Ze mompelen zachtjes tegen elkaar en lachen wat. Ik geniet ervan. Om dat zelf te hebben, daar zou ik wat voor over hebben, bedenk ik me zuchtend.
‘Kom Jingles, wij gaan ook lekker op bed.’ Ik knip de lichten achter me uit, werp nog een laatste tevreden blik in het rond en volg dan Jingles naar onze kamer.

The Jingles tree

In a reflex I look at our small, real Christmas tree, covered with mostly handmade ornaments and colorful lights. Jingles stands proudly at the top…again!
Quickly I snap a picture of him and send it to mum. She responds immediately with a bunch of laughing emoji’s. I laugh with her. With a loud miauw and an avalanche of decorations Jingles descends unwillingly from the top. It wakes up grandma and grandpa.
‘You go to bed now,’ I say and stretch my limbs, ‘and I will clean up the mess Jingles just made.’
‘Don’t be too late, dear,’ grandma responds while helping grandpa out of his chair, ‘We have a lot to do before Christmas! I’m expecting a great many people.’
They scuffle out of the room, whispering to each other and laughing at their jokes. I enjoy watching them and then I sigh: to have that with another person in my life would make it perfect…
‘Come on Jingles, we’re going to bed too.’ And as I flick off all the lights I cast one last look at the cozy room; I feel happy and satisfied.

Wordt vervolgd…

To be continued…

A Farmhouse Christmas Story voorgaande delen:

Het verhaal achter het verhaal

The story behind the story

A Farmhouse Christmas Story heb ik verzonnen rondom de borduurpatronen van Little House Needleworks: Farmhouse Christmas. Deze serie bestaat uit 9 delen en was in 2018 een BOM serie. Ik heb de serie gekocht via Atelier Soed Idee, mocht je hem ook willen bekijken/bestellen!


A Farmhouse Christmas Story is a story I made up involving the crossstitch patterns of Little House Needleworks: Farmhouse Christmas. This serie is build in nine parts and was a BOM in 2018. I purchased mine through Atelier Soed Idee, in case anyone wants to look at it/order it!

Spread the love

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *