cross stitch Farmhouse Christmas Cock-a-doodle-do schuur

Cock-A-Doodle-Do, A Farmhouse Christmas Story (Finale)

Farmhouse Christmas story cross stitch cock a doodle do met dennenbomen

Kerstochtend

Cock-a-doodle-do! Herald de Haan kraait zijn vroege ochtendserenade en wekt me uit de beste slaap die ik de afgelopen maand heb gehad. Ik voel me heerlijk uitgerust en met een grote gaap rek ik me helemaal uit. Jingles rolt pardoes van het bed af. Boos miauwend zoekt hij een veiliger plekje in de stoel bij de kachel.
Ik spring uit bed, loop zo snel als ik kan naar het raam en schuif de gordijnen open: een prachtig dik sneeuwdek bedekt alles om ons heen. Een gestage neerslag van grote, zachte vlokken daalt nog steeds vredig neer.
Ik weet dat de wereld nu verstild is, daarbuiten, elk geluid gesmoord onder de sussende witte deken. Opa maakt buiten de eerste stappen in de sneeuw; hij haalt nieuw hout voor de oven en de kachels. Daisy roept hem vanuit haar stal een begroeting toe en ook Sam zwaait naar opa. Zelfs op deze afstand doet hij mijn hart overslaan!

Christmas Day

Cock-a-doodle-do! Carl the cock sings his early morning serenade, waking me up from the best sleep I’ve had in a month. I feel so relaxed and well rested. With a big yawn I stretch all my limbs. Jingles rolls of the bed. His miauw is angry and he finds himself a safe spot on the chair near the fire.
I jump out of bed and as quickly as I can I run to the window and pull the curtains open: a gorgeous thick layer of snow covers everything as far as I can see. Thick and soft flakes keep falling silently.
I know the world outside is now silent, every sounds muted underneath the white blanket. Grandpa makes the first footprints in the snow as he goes out to collect wood for the oven and the fireplaces. Daisy moos a goodmorning to him and Sam joins in with a wave. Even over this distance he can make my heart skip a beat!

Een nieuwe dag met nieuwe inzichten!

Suus en Saar zijn nauwelijks zichtbaar in de sneeuw, alleen hun kleurige linten laten hen opvallen in de witte omgeving, iets waar de zwarte schapen geen last van hebben. Jingles komt naast me in de vensterbank zitten en begint zich tevreden te wassen. Hij lijkt het hier prima naar zijn zin te hebben…
En ik weet het.
Ik weet wat ik moet doen, wat ik wil doen! Heb het eigenlijk al die tijd al geweten, denk ik nu, al voor opa en oma me vroegen om de Farmhouse over te nemen. Het was mijn tijd om thuis te komen. En dat ga ik doen! Vanmiddag bij het kerstfeest zal ik iedereen over mijn besluit vertellen, maar eerst opa en oma.
Blij en enthousiast met mijn genomen besluit begin ik aan de eerste dag van mijn nieuwe leven, hier en nu, tijdens deze
Farmhouse Christmas!

A new day with new insights!

Suus and Saar are barely visible in the snow and it is only because of the colored ribbons around their necks that they stand out in the white environment; something that doesn’t apply on the black sheep. Jingles joins me in the windowsill and he begins to wash himself, completely content. He seems so at place here…
And I know.
I know what I need to do, what I want to do! Have known for quit some time too, actually, thinking about ik now, even before grandpa and grandma asked me to take over the Farmhouse. It was my time to come home. And that is what I will do! Later today I will tell everybody, for now I’ll tell grandpa and grandma.
Happy and enthusiastic for my newly made decision I start my day: the first day of my new life, here and now, during this
Farmhouse Christmas!

EINDE

THE END

Merry Christmas in pen geschreven

A Farmhouse Christmas Story voorgaande delen:

Het verhaal achter het verhaal

The story behind the story

A Farmhouse Christmas Story heb ik verzonnen rondom de borduurpatronen van Little House Needleworks: Farmhouse Christmas. Deze serie bestaat uit 9 delen en was in 2018 een BOM serie. Ik heb de serie gekocht via Atelier Soed Idee, mocht je hem ook willen bekijken/bestellen!


A Farmhouse Christmas Story is a story I made up involving the crossstitch patterns of Little House Needleworks: Farmhouse Christmas. This serie is build in nine parts and was a BOM in 2018. I purchased mine through Atelier Soed Idee, in case anyone wants to look at it/order it!

Spread the love

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *