cross stitch Farmhouse Christmas koe, kip, rode kar en stal

Dairy Darlin’, A Farmhouse Christmas Story

cross stitch Farmhouse Christmas Daisy Koe en haar vriendin Kippie
Dairy Darlin’ Daisy

Dairy Darlin’: klusjes voor Oma

Bij het eerst ochtendlicht staat oma al op mijn kamer, trekt de gordijnen open en jaagt me uit bed. Jingles steekt me de gek aan door snel op mijn warme plekje te kruipen en luid spinnend verder te slapen.
Ik rek me uit en gaap.
‘Tijd om aan de slag te gaan, lieverd,’ roept oma me toe. Ze is inmiddels alweer beneden.
Slaperig trek ik warme kleren aan en slenter mijn kamer uit. In de keuken is het een drukte van jewelste, allemaal dankzij oma! Er staan overal potten en pannen, de oven is loeiwarm en opa doet zijn best om haar rondzwaaiende deegroller te ontwijken. Iedereen moet aan het werk, want er is nog maar weinig tijd tot Kerst!
‘Wat kan ik doen, oma?’ Ik neem een warm plak brood als ontbijt.
‘Eieren en melk, graag.’ En ze geeft me mijn jas en sjaal en duwt me zo de deur uit, de sneeuw in. In zichzelf mompelend gaat ze verder met haar magie in de keuken.

Dairy Darlin’: errands for Grandma

At the first light of day Grandma enters my room, pulls open the curtains and chases me out of bed. Jingles takes advantage of my hot spot and loudly purring continues sleeping at that spot. The little clown! I stretch and yawn.
‘Time to get to it, love,’ Grandma yells at me. She’s already downstairs again. I put on some clothes and slowly make my way down to the kitchen. It is wildly busy here, thanks to Grandma! Pots and pans are everywhere, the oven is blazing hot and poor Grandpa is trying his best to duck the waving rolling pin of Grandma. Everybody has to work, because it is almost Christmas!
‘What can I do, Grandma?’ I help myself to a hot slice of bread for breakfast.
‘Eggs and milk, please.’ And she shoves my jacket and scarf in my hands and pushes me out the door, into the snow. She mutters to herself whilst closing the door behind me and gets back to her doing some kitchen magic.

Daisy de koe

Met de rode trekkar achter me aan ploeg ik door de verse sneeuw. Daisy haar stal ligt een eindje verderop en de deur staat al open. Ik herinner me dat opa een paar jaar geleden een jongeman uit het dorp heeft gevraagd om Daisy dagelijks te melken. Gelukkig maar, dan hoef ik dat nu niet te doen! Ik ben bang dat ik het melken met de hand enigszins verleerd ben…
En inderdaad, vlak om de hoek van de stal staat een grote melkbus voor me klaar. Hij is alleen wel heel erg zwaar! Met veel gehijg en gekreun krijg ik hem uiteindelijk op de trekkar. Het grote voordeel is dat ik het absoluut niet meer koud heb!
Achter me grinnikt iemand…

Daisy the cow

I plow through the fresh snow, pulling the red cart behind me. Daisy’s stable is a bit of a walk, but I can already see that the stable door is open. I remember Grandpa telling me he hired a young man from the village to milk Daisy. Thank goodness, then it doesn’t have to be me milking her! I do think I’ve forgotten how to milk a cow by hand…
And indeed, a full milk cannister is waiting for me around the corner. Only problem is that it’s kind of heavy! With a great deal of moaning and grunting I finally have it in the cart. Well, at least I’m not cold anymore!
A soft grin makes me swirl around…

cross stitch Farmhouse Christmas de melkstal

Een verrassend weerzien

Sam staat me uit te lachen naast Daisy. De jongen op wie ik zo verschrikkelijk verliefd was als tiener en hij laat mijn hart nog steeds sneller kloppen, merk ik nu…
‘Sam, ik had je niet gezien,’ zeg ik zo normaal mogelijk. Gelukkig sta ik hier niet te stamelen, zoals vroeger!
‘Hoi Lisa, ik hoorde al dat je thuis zou komen. Je opa en oma keken er erg naar uit. En ik vind het ook niet vervelend,’ zegt Sam met een knipoog. Ik voel mijn wangen rood worden. Niets zeggen nu, denk ik bij mezelf, want dan ga ik wel stamelen!
‘Ja, ik blijf hier in de hele maand. Vakantie,’ zeg ik uiteindelijk. Jemig, wat klinkt dat slap! Sam knikt met een peinzende blik, duwt zich dan af van de muur waartegen hij geleund stond en zet dan de melkbus beter op de trekkar.
‘Ik moet weer verder. Tot eerste Kerstdag dan maar.’ En met een laatste scheve grijns verlaat hij de schuur. Ik schud mezelf wakker, zeg gedag tegen Daisy en ga met mijn trekkar op weg naar de kippen.
Een nieuwe, wilde gedachte is bij mijn andere twijfels en vragen gekomen. Sam vaker zien zou ik niet erg vinden! Ik zucht. Een ding tegelijk, Lisa, een ding tegelijk. Eerst nadenken over de vraag van opa…

A surprising encounter

Sam is standing there, next to Daisy, laughing at me. The boy on who I had the biggest crush as a teenager and he can still make my heart beat faster, I notice…
Sam , I didn’t see you there,’ I say in my most normal voice. Thank heaven I am not babbling as a fool like I used to!
Hey Lisa, I heard you were coming back home. Your grandparents were looking forward to it. And I don’t mind either,’ he responds and adds a wink to it. I feel a flush rising up over my cheeks. Don’t say a word yet, I tell myself, because I will babble like a fool now!
Yes, I’ll be spending december here. Vacation,’ I add. Gosh, that sounds so lame! Sam nods, his face unreadable. After a moment he pushes himself off of the wall he was leaning against, puts my milk canister more safe on my cart and walks out of the barn.
I have to go but I’ll be seeing you at Christmas diner, here.’ He lets me enjoy his crooked grin before he leaves. I shake my head in an attempt to clear it, say goodbye to Daisy and continue my route with the cart.
A new and wild thought joins my doubts and questions. Seeing Sam more often wouldn’t be such a bad thing! One thing at a time, Lisa, one thing at a time. First, I have to think about Grandpa’s question…

Wordt vervolgd…

To be continued…

A Farmhouse Christmas Story voorgaande delen:

Het verhaal achter het verhaal

The story behind the story

A Farmhouse Christmas Story heb ik verzonnen rondom de borduurpatronen van Little House Needleworks: Farmhouse Christmas. Deze serie bestaat uit 9 delen en was in 2018 een BOM serie. Ik heb de serie gekocht via Atelier Soed Idee, mocht je hem ook willen bekijken/bestellen!


A Farmhouse Christmas Story is a story I made up involving the crossstitch patterns of Little House Needleworks: Farmhouse Christmas. This serie is build in nine parts and was a BOM in 2018. I purchased mine through Atelier Soed Idee, in case anyone wants to look at it/order it!

Spread the love

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *